Προκήρυξη νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

February, 2016

Προκηρύχθηκαν τα νέα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, στην ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων καθώς και στην στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για τα τέσσερα προγράμματα που βρίσκονταν σε προδημοσίευση, τα οποία είναι τα εξής:

Πρόγραμμα: “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”
(πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο)

Πρόγραμμα: “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”
(πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο)

Πρόγραμμα: “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”
(πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο)

Πρόγραμμα: “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”
(πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο)

Για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, όλη η ενημέρωση που αφορά τις εν λόγω δράσεις, έχει αναρτηθεί:


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και την δυνατότητα ένταξης επένδυσης σε επιχορηγούμενα προγράμματα καθώς επίσης και για κάθε διευκρίνιση σε θέματα γενικότερης τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σας σχεδίων.

Back